دانلود فایل بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بانک شهرالشتر و شناسایی عوامل ایجاد کننده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بانک شهرالشتر و شناسایی عوامل ایجاد کننده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بهداشت و توسعه

تعداد صفحات :16

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی امروزه به عنوان یکی از مشکلات عمده محیط های کاری مطرح و کارمندان بانک به عنوان جامعه ای مستعد جهت ابتلا به این اختلالات شناخته شده اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی کارمندان بانک های یکی از شهرهای جنوب غرب کشور و همچنین بررسی وضعیت ایستگاه های کاری آن ها صورت پذیرفت.روش ها: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی تمام کارمندان بانک های موجود در یکی از شهرهای استان لرستان انجام شد. تعیین میزان شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استفاده از پرسشنامه استاندارد نوردیک و ارزیابی ایستگاه های کاری کارمندان با استفاده از چک لیست انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.نتا یج: بیش از 36 درصد کارمندان در یکی از نواحی نه گانه بدنشان اختلالات اسکلتی- عضلانی داشتند. بین سابقه کاری افراد و اختلالات اسکلتی- عضلانی نواحی گردن, نشیمن و کمر تحتانی؛ بین زمان انجام کار روزانه و اختلالات ناحیه شانه ها؛ بین مدت زمان اضافه کاری کارمندان در طول هفته با اختلالات ناحیه گردن؛ بین وضعیت تاهل افراد و اختلالات ناحیه کمر و بین مدت زمان ورزش در هفته و اختلالات ناحیه زانو ارتباطی معنی دار وجود داشت.بحث و نتیجه گیری: شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارمندان بانک بالا است و ریسک فاکتورهایی چون کار نشسته طولانی مدت, کار زیاد با رایانه, صندلی های غیر قابل تنظیم و طراحی نامناسب ایستگاه های کاری در ایجاد این اختلالات نقش مهمی دارند. لذا باید با رعایت قواعد ارگونومی در جهت کاهش این اختلالات اقدام نمود.
کلید واژه: ارگونومی, اختلالات اسکلتی, عضلانی, کارمندان بانک

لینک کمکی