دانلود فایل بررسی وضعیت الگوهای دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد فیروزکوه)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی وضعیت الگوهای دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (واحد فیروزکوه) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فرهنگ در دانشگاه اسلامی

تعداد صفحات :27

یکی از مسائل مورد توجه متولیان و مدیران فرهنگی جوامع, بحث دین و دینداری در جامعه است.هدف: هدف پژوهش حاضر, بررسی الگوهای دینداری در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه بوده است.روش: جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه در سال تحصیلی 91-90 بود که نمونه ای به حجم 370 نفر به روش طبقه ای و تصادفی انتخاب شدند. با کمک گرفتن از برخی نظریه های حوزه جامعه شناسی دین و با استفاده از الگوی گلاک و استارک, در شش بعد اعتقادی, مناسک دینی, تجربه دینی, محرمات دینی, پیامدی و دانش دینی, الگوهای دینداری بررسی شده و سپس با نگاهی به علم مدیریت و به خصوص مدیریت فرهنگی, ضمن ارائه تصویری از وضعیت موجود دینداری, راهکارهای مدیریتی مناسب جهت ارتقای آن تبیین شده است.یافته ها: تحلیل داده ها نشان می دهد که وضعیت دینداری در بعد اعتقادی و مناسک دینی در سطح مورد قبول, در بعد تجربه دینی در سطح متوسط به بالا, در بعد محرمات دینی در سطح متوسط و در بعد پیامدی دینی و دانش دینی در سطح مورد قبول است.نتیجه گیری: وضعیت دینداری در بین دانشجویان فیروزکوه در حد مطلوبی است.
کلید واژه: الگوهای دینداری, اعتقادات, مناسک, پیامدهای دینی و محرمات دینی, تجربه و دانش دینی

لینک کمکی