دانلود فایل بررسی فرآیند انتقال حرارت دو بعدی در چوب راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoides) با استفاده از مدل سازی ریاضی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی فرآیند انتقال حرارت دو بعدی در چوب راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoides) با استفاده از مدل سازی ریاضی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده

تعداد صفحات :13

این پژوهش به منظور مدل سازی دوبعدی ریاضی انتقال حرارت در عمق ها و دانسیته های مختلف چوب در حین حرارت دهی با استفاده از معادلات دیفرانسیل پاره ای و مقایسه آن با اندازه گیری آزمایشگاهی طراحی گردیده است. برای ارزیابی اثر دانسیته چوب بر انتقال حرارت از گونه های راش (Fagus orientalis) و صنوبر (Populus deltoids) با دانسیته 0.67 و 0.43 گرم بر سانتی متر و رطوبت 12 درصد استفاده شده است. گره هایی به عمق 5 میلی متر در فواصل معین تخته ها برای اندازه گیری دما با ترموکوبل ایجاد شد. نتایج نشان داد که مطابقت خوبی بین نمودارهای حاصل از پیش بینی های مدل ریاضی و نمودارهای حاصل از اندازه گیری مستقیم درجه حرارت در گره های مختلف شبکه وجود دارد. تلفات حرارتی لبه های قطعه چوبی تحت تاثیر شرایط محیطی نیز توسط مدل شناسایی گردید. اگر چه هنوز برای افزایش مدل اصلاحاتی در آن ایجاد گردد, مدل طراحی شده در این مرحله از توانایی خوبی برای پیشگویی درجه حرارت در عمق های مختلف چوب برخوردار خواهد بود. با افزایش دقت مدل در کاربردهایی مثل چوب خشک کنی و تیمارهای حرارتی اصلاحی چوب می توان از مدل اصلاح شده استفاده نمود.
کلید واژه: مدل ریاضی, معادلات دیفرانسیل, انتقال حرارت, چوب راش, چوب صنوبر

لینک کمکی