دانلود فایل بررسی تاثیر بسته بندی محصول و الگوهای ارتباطی خانواده بر رفتار خرید کودکان و والدین (کودکان و والدین مراجعه کننده به مراکز تفریحی و خرید)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تاثیر بسته بندی محصول و الگوهای ارتباطی خانواده بر رفتار خرید کودکان و والدین (کودکان و والدین مراجعه کننده به مراکز تفریحی و خرید) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات :34

امروزه شناخت رفتار خرید کودکان و والدینشان بعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها می باشد. اگر بازاریابان بتوانند عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید کودک را شناسایی کنند, قادر خواهند بود نسبت به رقبای خود در آن صنعت پیشی بگیرند و سهم بیشتری از بازار را ازآن خود کنند. بدون تردید لازمه موفقیت در هر بازار, پذیرش محصولات شرکت توسط مشتریان در بازار هدف است و همچنین از آن جایی که امروزه جامعه ایران به سمت فرزندسالاری پیش می رود و با وجود راه های ارتباطی مانند اینترنت, ماهواره و بالارفتن سطح آگاهی کودکان, مشاهده می شود که نقش کودکان در تصمیمات خرید خانواده پررنگ تر شد است. لذا با شناخت عوامل تاثیرگذار بر رفتار خرید کودکان و مشاهده تاثیر آن بر خرید والدین می توان شناخت بیشتری از رفتار کودک به عنوان مشتری داشت و بر این اساس بازاریابان می توانند سهم بیشتری از بازار را از آن خود کنند؛ درنتیجه بررسی این عوامل حائز اهمیت می باشد.جامعه آماری مورد استفاده برای این تحقیق کودکان و والدین مراجعه کننده به مراکز تفریحی و خرید می باشد و 385 جفت پرسشنامه بین کودکان و والدینشان در این مراکز پخش شده که انتخاب نمونه در هر یک از این مراکز از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده بوده است,با این توضیح که طبقات در این پژوهش 3 مرکز خرید و 3 پارک مورد بررسی بوده است. نتایج تحقیق نشانگر این است که بسته بندی محصول, بر ترجیحات محصول ناسالم توسط کودک تاثیر دارد, در صورتی که بسته بندی محصول بر ترجیحات محصول سالم توسط کودک تاثیرگذار نمی باشد و همچنین ترجیحات محصول (سالم و ناسالم) توسط کودکان, بر رفتار خرید والدین, تاثیری ندارد, گرایش مفهومی والدین بر فرایند تاثیر ادراکی کودک در تصمیم گیری خرید والدین تاثیری ندارند در صورتی که گرایش اجتماعی والدین بر فرایند تاثیر ادراکی کودک در تصمیم گیری خرید تاثیر گذار می باشد و فرایند تاثیر ادراکی کودک در تصمیم گیری خرید والدین بر رفتار خرید والدین تاثیرگذار نمی باشد.
کلید واژه: بسته بندی محصول, ترجیحات محصول (ناسالم و سالم) توسط کودک, رفتار خرید والدین, الگوی ارتباطی خانواده

لینک کمکی