دانلود فایل اطلاعاتی در مورد گونه های Tuberculina در ایران, مقاله کوتاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اطلاعاتی در مورد گونه های Tuberculina در ایران, مقاله کوتاه :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : بیماریهای گیاهی

تعداد صفحات :8

سه گونه از جنس Tuberculina شامل T. maxima ,T. sbrozziiو T. persicina از ایران گزارش می شوند. اطلاعاتی در مورد پراکنش و آرایه های زنگ میزبان این قارچ های هیپرپارازیت ارایه شده و ویژگی های مورفولوژیک هر گونه به صورت مصور شرح داده می شود. کلید شناسایی برای تفکیک گونه های فوق ارایه می گردد.
کلید واژه:

لینک کمکی