دانلود فایل بررسی آلومتری رشد خصوصیات ریختی ماهی سفید (Rustilus frisii kutum) در طی مراحل اولیه تکوینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی آلومتری رشد خصوصیات ریختی ماهی سفید (Rustilus frisii kutum) در طی مراحل اولیه تکوینی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :21

این تحقیق برای بررسی تمایز ریختی و الگوهای رشد آلومتریک ماهی سفید (Rutilus frisii kutum) در مراحل اولیه زندگی (از روز 0 تا 35 پس از تفریخ) انجام شد. داده های ریختی مورد مطالعه از روی تصاویر گرفته شده از نمونه ها, با نرم افزار ImageJ استخراج و الگوهای رشد آلومتری بر اساس Log10 y= Log10 a+bLog x محاسبه شدند. بر اساس آستانه های تغییرات در رشد ویژگی های ریختی و تغییرات شکل, مراحل مختلف زندگی لاروی ماهی سفید به دوره های Eleuthero-embryo, Propterygio-larval, Pterygio-larval و نوجوانی تقسیم گردید, که در هر یک از این مراحل وقایع مهم و حیاتی در لارو رخ می دهد. تغییرات در مراحل اولیه لاروی با سرعت و شدت بیشتری (eleuthero-embryo, Propterygio-larvae) رخ داد که از آن جمله می توان به تکوین ساختار آبششی, شروع تغذیه فعال و تکوین ساختارهای تغذیه ای, حسی و اندام های موثر در شنا اشاره کرد. همچنین نتایج نشان داد که بروز این وقایع مهم حیاتی با نقاط عطف خصوصیات ریختی همخوانی داشته و روند تغییر آن ها, ترجیحات تکوینی ساختارهای دخیل در تغذیه, تنفس, شنا و اندام های حسی را نشان می دهد.
کلید واژه: ماهی سفید, الگوهای رشد آلومتری, تکوین لاروی, ویژگی های ریختی

لینک کمکی