دانلود فایل ارزیابی ارگانولپتیک سه نوع فیش فینگر تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی ارگانولپتیک سه نوع فیش فینگر تولید شده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :9

سه نوع فیش فینگر تولید شده از گوشت ماهی کپور معمولی (حاصل از قطعات فیله, گوشت چرخ شده و سوریمی) ارزیابی ارگانولپتیکی شدند. فیش فینگرها پس از قالب گیری, لعاب زنی و پوشش دهی در دستگاه سرخ کن با روغن آفتابگردان در دمای 180oC به مدت 8 دقیقه سرخ شدند. شاخص های ارگانولپتیک بافت, طعم, بو, رنگ و مطلوبیت کل از سوی ارزیاب ها بررسی شدند. فیش فینگر حاصل از سوریمی از لحاظ شاخص های ارگانولپتیک تفاوت معناداری (p<0.05) نسبت به بقیه نمونه ها داشت. ارزیابی صفت مطلوبیت کل نشان دهنده برتری فیش فینگر حاصل از سوریمی نسبت به دیگر فیش فینگرها بود. بنابراین توصیه می شود که از سوریمی حاصل از گوشت ماهی کپور معمولی در فرایند تولید فیش فینگر استفاده شود.
کلید واژه: ارزیابی ارگانولپتیک, سوریمی, فیش فینگر, کپور معمولی

لینک کمکی