دانلود فایل اثر تزریق تیامین (ویتامین B

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل اثر تزریق تیامین (ویتامین B :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و فنون شیلات

تعداد صفحات :16

اثر تزریق ویتامین B1 (تیامین هیدروکلراید) در سه سطح صفر (T0), (T5) 5 و (T50) 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و در سه تکرار, بر شاخص های تولیدمثلی 45 عدد ماهی ماده (698.6±8.9 گرم) استرلیاد (Acipenser ruthenus) در تانک های فایبرگلاس بررسی گردید. ماهیان با جیره ای حاوی 1 g/kg آمپرولیوم هیدروکلراید (به عنوان آنتی تیامین) در جیره یک بار در روز به مدت 5 ماه پیش از تولیدمثل تغذیه شدند. در انتهای دوره 5 ماهه, شاخص قطبیت هسته اختلاف معناداری در تیمارها نشان نداد (p>0.05). هورمون استرادیول اختلاف معناداری در بین تیمارها نداشت (p>0.05), اما هورمون تستوسترون تحت تاثیر تزریق تیامین بود (p<0.05). هماوری و زمان پاسخ به تزریق تفاوت معناداری در بین تیمارها نشان ندادند (p>0.05), اما تعداد تخمک در گرم و درصد هچ تفاوت معناداری داشت (p<0.05). با توجه به نتایج, تزریق تیامین هیدروکلراید به میزان 50 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن دارای اثرهای مثبت بر عملکرد تولیدمثلی داشته و می تواند اثرهای منفی ناشی از آنتی تیامین را در محیط های طبیعی کاهش دهد.
کلید واژه: ویتامین B

لینک کمکی