دانلود فایل تاثیر آموزش مبتنی بر وب نمرات نهایی درس فیزیک برای دانشجویان رشته رادیولوژی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر آموزش مبتنی بر وب نمرات نهایی درس فیزیک برای دانشجویان رشته رادیولوژی :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در آموزش علوم پزشکی

تعداد صفحات :8

مقدمه: امروزه استفاده از اینترنت به عنوان ابزار آموزش و یادگیری به سرعت در عرصه آموزش گسترش پیداکرده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف سنجش تاثیر آموزش مجازی بر نمرات نهایی دانشجویان صورت گرفته است.روش کار : در این مطالعه نیمه تجربی که برای دانشجویان رشته رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بابل در نیم سال اول 90-91 به انجام رسید, به موازات برگزاری کلاس های حضوری و تدریس سنتی محیط آموزشی مبتنی بر وب برای درس فیزیک طی هشت جلسه راه اندازی شد. در پایان دوره, با مقایسه میانگین نمره دانشجویان تحت مطالعه, تاثیر آموزش تحت وب بر نمرات نهایی دانشجویان بررسی شد. هم چنین معایب و مزایا, میزان قابلیت و کیفیت آموزش مجازی با پرسشنامه (محقق ساخته) با ضریب پایایی 0.8 جمع آوری و مورد نظرسنجی قرار گرفت.یافته ها: مقایسه میانگین نمرات پایان دوره گروه آزمون(17.7±3.04) و شاهد (16.83±2.54) نشان می دهد که از نظر میزان یادگیری و موفقیت در آزمون پایان دوره اختلاف معنی-داری بین دانشجویان دو گروه وجود ندارد. دانشجویان تحت مطالعه, ارتباط مستمر و مداوم بین استاد و دانشجو (90درصد), ارتباط از راه دور و تبادل علمی (81 درصد), دسترسی به منابع الکترونیکی روز دنیا (79 درصد) و عدم محدودیت مکانی و زمانی (64 درصد) را به عنوان مزایای اصلی آموزش مبتنی بر وب بر شمرده و در عین حال کمبود امکانات و منابع دانشگاه, سرعت پایین اینترنت و عدم دسترسی همگانی به اینترنت را معایب اصلی این نوع آموزش توصیف کردند.نتیجه گیری: باوجود ابراز علاقه مندی و استقبال دانشجویان از آموزش تحت وب به دلایلی از جمله ناآشنایی با اینترنت, زیرساخت های مخابراتی و کیفیت محتوای درس ارائه شده در وب ضروری است بازنگری بیشتری جهت بهبود این نوع آموزش انجام شود.
کلید واژه: آموزش, رضایتمندی شخصی, آموزش مبتنی بر وب

لینک کمکی