دانلود فایل بررسی تنوع ژنتیکی مرغ های بومی استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تنوع ژنتیکی مرغ های بومی استان خوزستان با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

تعداد صفحات :13

در مطالعه حاضر تنوع ژنتیکی 100 قطعه مرغ بومی از 5 منطقه در استان خوزستان شامل (آبادان, دزفول, شوشتر, اهواز و ایذه) با استفاده از 6 نشانگر ریزماهواره مورد بررسی قرار گرفت. DNA, با استفاده از روش استخراج نمکی از نمونه های خون جمع آوری شده, استخراج شد. واکنش های PCR برای تمامی جایگاه ها به خوبی صورت گرفت و مشخص شد که همه جایگاه ها از چند شکلی بالایی برخوردار هستند. مقدار فراوانی جایگاه های مورد مطالعه بین 0.005 تا 0.247 بدست آمد. جمعا 103 آلل مشاهده شد. میانگین PIC به میزان 0.898 برآورد شد. میانگین هتروزایگوسیتی در کل جمعیت 0.948 با بیشترین میزان 0.97 در جمعیت آبادان و با کمترین میزان 0.92 در جمعیت شوشتر برآورد شد. بنابراین آبادان بالاترین و شوشتر پایین ترین تنوع را نشان دادند. درخت فیلوژنتیک حاصل از فاصله ژنتیکی DA به روش UPGMA ترسیم گردید که در این روش شوشتر قدیمی ترین جمعیت شناخته شد. در کل, سطح بسیار بالایی از تنوع ژنتیکی در این مطالعه شناسایی شده است.
کلید واژه: مرغان بومی, هتروزایگوسیتی, محتوای اطلاعات چند شکلی, فاصله ژنتیکی, ریزماهواره

لینک کمکی