دانلود فایل آموزش بین حرفه ای ضرورتی برای رشد اخلاقی در حوزه سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آموزش بین حرفه ای ضرورتی برای رشد اخلاقی در حوزه سلامت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد

تعداد صفحات :22

سابقه و اهداف: ضرورت ارتباطات پیوسته, عملکرد تیمی و همکاری چند جانبه حرفه های مختلف در مراقبت و درمان, حوزه سلامت را با چالش های اخلاقی جدیدی مواجه کرده است. آموزش بین حرفه ای به عنوان یک راهکار موثر در سطح بین المللی مطرح و مطالعه حاضر با هدف تبیین فرایند رشد اخلاقی و دستیابی دانشجویان به شایستگی های اخلاقی در آموزش بین حرفه ای انجام شده است.روش بررسی: این مطالعه به صورت مروری تلفیقی - تفسیری در سال 92-1391 با جستجوی یکپارچه در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed, CINHAL, Ovid, Science direct,GoogleScholar با کلیدواژه های اصلی آموزش بین حرفه ای و اخلاق, در محدوده سال های 2000 تا 2013 و به زبان انگلیسی انجام شد. 155 مقاله مرتبط بازیابی شده که 15 مقاله انتخاب و با رویکرد Thematic synthesis بررسی و نتایج نهایی با نرم افزارMAXQDA دسته بندی, تنظیم و ارائه شدند.یافته ها: 3 درون مایه (تم) اصلی, شامل (ارتقا فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان), (دستیابی به نظام ارزشی مشترک) و (شکل گیری هویت بین حرفه ای), بیانگر فرایند رشد اخلاقی دانشجویان در آموزش بین حرفه ای بوده که در مبانی نظری الگوهای اجرایی آموزش بین حرفه ای شامل نظریه های تعامل اجتماعی, تکامل انسانی, یادگیری انتقالی, یادگیری موقعیتی, یادگیری ساخت گرا و یادگیری اجتماعی تبیین شده اند.نتیجه گیری: آموزش بین حرفه ای با ارتقا فرایند اجتماعی شدن حرفه ای دانشجویان, بازسازی و درونی سازی ارزش های مشترک بین حرفه ای و شکل گیری هویت بین حرفه ای به عنوان مکمل هویت حرفه ای, آنان را برای عملکرد همکارانه موثر, اخلاقی و ایمن در محیط های بالینی با تنوع نیازهای مراقبت سلامتی و دیدگاه های مختلف حرفه ای, آماده و توانمند می سازد.
کلید واژه: آموزش بین حرفه ای, علوم سلامت, اخلاق سلامت, رشد اخلاقی, ارتباطات بین حرفه ای

لینک کمکی