دانلود فایل مقاله اولویت بندی روشهای نوین ساخت درمناطق لرزه خیزپس ازوقوع زلزله با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره ANP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اولویت بندی روشهای نوین ساخت درمناطق لرزه خیزپس ازوقوع زلزله با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره ANP :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
حیدر دشتی ناصر آبادی – دانشگاه آزادچالوس
نینا تیلا – موسسه آموزش عالی طبری بابل
احسان اکبری کفاش – موسسه اموزش عالی طبری بابل

چکیده:
ایران به علت قرارگرفتن روی کمربند آلپاید هرساله زلزله های شدیدی را درنقاط مختلف کشورشاهد است که تلفات جانی و مالی و زیست محیطی شدیدی را به دنبال دارند البته لازم به ذکر است که تلفات جانی زلزله درمرحله اول کمتر از20درصد است و بیشتر تلفاتجانی و زیست محیطی پس ازوقوع زلزله به دلیل عدم مدیریت بحران به وجود می آید لذا برای بحداقل رساندن این تخریب ها و تلفات جانی میتوان ازروش های مختلف نوین ساخت همانند سیستم ساختمانی قاب سبک فولادسردنورد شده LSF سیستم ساختمانی بتن مسلح و دیوارباربر با قاب عایق ماندگار ICF سیستم ساختمانی بتن آرمه با شیوه قالب های تونلی و ; استفاده کرد دراین تحقیق سعی برآن شده است که ضمن بررسی روشهای مختلف نوین ساخت درکشور با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره ANP روشی پیشرفته جهت انتخاب گزینه ای ازبین چندگزینه موجود باتوجه به چندین شاخص و بادرنظرگرفتن وابستگی موجود بین گزینه ها و شاخصها به مقایسه این روشها باهم پرداخته و بادرنظرگرفتن معیارهای با اهمیت درانتخاب سیستم سازه ای مناسب ازقبیل افزایش سرعت تولید و ساخت مقاومت دربرابر زلزله امکان اجرا درشرایط مختلف جوی و ; مناسبترین سیستم سازه ای نوین جهت به حداقل رساندن این تخریب ها و تلفات جانی انتخاب گردد.

لینک کمکی