دانلود فایل مقاله تأثیر آنتی پلاستیسایزر مالتودکسترین بر ایزوترم جذبی پودر شیره خرما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تأثیر آنتی پلاستیسایزر مالتودکسترین بر ایزوترم جذبی پودر شیره خرما :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
نسیم السادات منصوری طهرانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد بخش علوم و صنایع غذایی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز
عسگر فرحناکی – عضو هیئت علمی بخش علوم و صنایع غذایی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز
مهسا مجذوبی – عضو هیئت علمی بخش علوم و صنایع غذایی, دانشکده کشاورزی, دانشگاه شیراز
فوژان بدیعی – استادیار مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:
در این پژوهش اثر آنتی پلاستیسایز مالتودکسترین بر منحنی همدمای جذب پودر شیره خرما بررسی شد. نتایج مربوط به منحنی ایزوترم نشان داد که همه پودرهای شیره خرما تولیدی مانند سایر مواد غذایی با قند بالا, دارای منحنی با رفتار نوع سوم می باشند و افزودن مالتودکسترین سبب کاهش میزان جذب رطوبت در مقدار فعالیت آبی ثابت می شود. همچنین در پودرهای تولیدی با میزان مالتودکسترین ثابت, با افزایش دما میزان رطوبت تعادلی کاهش می یابد به صورتی که در دمای 5 درجه سانتیگراد بیشترین و در دمای 60 درجه سانتیگراد کمترین میزان رطوبت تعادلی دیده می شود. مدل GAB توانایی بالایی برای برازش داده های حاصل از آزمایش دارد.

لینک کمکی