دانلود فایل مقاله بررسی اثرات تنش شوری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج (Oryza sativa L) و علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات تنش شوری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج (Oryza sativa L) و علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli) :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
بهارگل دولو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه گیلان
جعفر اصغری – اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان
سید محمدرضا احتشامی – اعضای هیأت علمی دانشگاه گیلان

چکیده:
مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره ی رشدی آن ها است که ممکن است تحت تاثیر تنش های محیطی, به ویژه تنش شوری و رقابت گیاه و علف هرز قرار گیرد, لذا به منظور مقایسه مقاومت به شوری سوروف و برنج در مرحله جوانه زنی و رشد اولیه گیاهچه, آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه زراعت دانشگاه گیلان انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل تیمار های شوری در 9 سطح (0/2-, 0/4-, 0/6-, 0/8-, 1-, 1/2-, 1/4-, و 1/6- مگاپاسکال) و شاهد( آب مقطر) بودند. نتایج نشان دادند که در سطوح مختلف شوری در غلظت های (0/6-, 0/8- و 1-) رشد گیاهچه های برنج بالاتر از سوروف بوده و کمتر تحت تاثیر شوری قرار گرفتند ولی در غلظت های بالاتر از آن به شدت کاهش یافت, که ممکن است به علت سازگاری هر چه سریع تر سوروف به شرایط تنش باشد. درصد و سرعت جوانه زنی سوروف بالاتر از برنج بود که می تواند بدلیل استقرار اولیه زودتر و استفاده بهتر از منابع در دسترس سوروف باشد. به طور کلی در هر دو تنش شوری و خشکی با افزایش غلظت محلول ها, جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج و سوروف کاهش یافت.

لینک کمکی