دانلود فایل مقاله اولویت بندی حذف با احداث سرعتگیر در تقاطعات مهم شهر بیرجند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اولویت بندی حذف با احداث سرعتگیر در تقاطعات مهم شهر بیرجند :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
مرتضی عراقی – استادیار,دانشگاه بیرجند
محمد صادق شیری – دانشجوی کارشناسی
سید علیرضا اخلاقی هاشمی پور – دانشجوی کارشناسی

چکیده:
تقاطع های هم سطح به عنوان محل تلاقی دویاچندمحور بخش مهمی ازشبکه معابرشهری را تشکیل میدهند معمولا ظرفیت تقاطع های اصلی کنترل کننده حجم عبوروسایل نقلیه درکل شبکه است و ظرفیت تقاطع نیز تابعی ازمشخصات هندسی – ترافیکی و کنترلی حاکم برآن است سرعتگیروسرعتکاه به عنوان یکی ازابزارهای کنترل سرعت درمعابر و قبل ازتقاطع ها درکشور ما به طور گسترده مورد استفاده هستنددرشهربیرجند این وسیله کنترلی دربسیاری ازتقاطع های شهربا و بدون چراغ قرمز قبل و بعدازتقاطع استفاده شده است اما درنصب بسیاری ازآنها استانداردهای جهانی درمورد یکان و نحوه مناسب نصب رعایت نشده که همین امرباعث کم اثر بودن این ابزار درکنترل سرعت وسایل نقلیه و ایجادتاخیر بی مورد درخصوص اکثروسایل نقلیه شده اس که درمواقع اضطراری و بحرانی اثربیشتری دارد دراین مقاله با بررسی میزان رضایتمندی کاربران اعم ازرانندگان وسیله نقلیه مختلف و عابرپیاده ازوجود سرعتگیرهاازطریق پرسشگری و مقایسه امار تصادفات درتقاطعاتدارای سرعتگیریا فاقد آن به تبیین جایگاه آنها پرداخته شدها ست و باتوجه به عوامل مطرح شده اولویت بندی حذف یا احداث سرعتگیر درتقاطعات مهم شهر ارایه شده است

لینک کمکی