دانلود فایل مقاله ارتعاش آزادغیرخطی تیرهدفمند تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش VIM

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارتعاش آزادغیرخطی تیرهدفمند تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از روش VIM :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
علیرضا ستوده – دانشگاه صنعتی شیراز دانشکده مهندسی مکانیک و هوافضا
حامد شفیعی –

چکیده:
دراین مقاله ارتعاشات غیرخطی تیرنانوکامپوزیت اویلر – برنولی ساخته شده ازماده مرکب تقویت شده به وسیله نانولوله های کربنی CNTRC درقالب رابطه ی کرنش – جابجایی فان – کارمن بررسی شده است توزیع نانولوله ها بصورت یکنواخت درراستای ضخامت درنظر گرفته شده است و خواص تیربا استفاده از قانون ترکیب به دست آمده اند معادله ی حاکم تیر بااستفاده از اصل همیلتون استخراج شده و با استفاده ازروش تغییراتی تکراری VIM حل گردیده است مقادیرفرکانس طبیعی غیرخطی برای دو شرط مرزی دوسرگیردار و دوسرمفصل محاسبه شده اند نتایج عددی به صورت جدول و نمودار ارایه شده و تاثیر نوع تکیه گاه و دامنه ی جابجایی برنسبت فرکانس طبیعی غیرخطی بی بعد نشان داده شده است.

لینک کمکی