دانلود فایل مقاله اولویت بندی اقدامات کاهش مصارف آب جهت افزایش حاشیه اطمینان در برابر تنشهای ناشی از شرایط کمبود آب شرب شهری تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اولویت بندی اقدامات کاهش مصارف آب جهت افزایش حاشیه اطمینان در برابر تنشهای ناشی از شرایط کمبود آب شرب شهری تهران به روش تحلیل سلسله مراتبی :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:13
نویسنده(ها):
فرزام شیبانی – کارشناس ارشد مهندسی سوانح طبیعی, شرکت آب و فاضلاب استان تهران
احمد آبپرور – کارشناس ارشد پدافندغیرعامل, شرکت آب و فاضلاب استان تهران
حمیدرضا شریف واقفی – کارشناس ارشد مهندسی آب, شرکت آب و فاضلاب استان تهران

چکیده:
رشد جمعیت شهری از یک سو و آلودگی منابع آب از سوی دیگر, شهرهای امروزی را با تنش های آبی بسیاری مواجه ساخنه است. استفاده مجدد از آب, تعرفه گذاری جدید و افزایش قیمت آب, آموزش و اطلاع رسانی عمومی, استحصال آب از محل های بعید تر, تغییر نحوه آبیاری فضاهایسبز و کشاورزی و تعامل با مشترکان خاص همگی از روش های مدیریت منابع آب برای افزایش حاشیه اطمینان آب در دسترس و کاهش ریسکناشی از کم آبی در شرایط کمبود آب است. برنامه ریزان شهری لازم است تصویری منطقی از اولویت بندی این اقدامات برای برنامه ریزی شهری در دست داشته باشند. تحقیق حاضر با هدف جمعبندی نظرات کارشناسی این بخش تدوین بافته که نتایج حاصل موید برتریت اعتقاد جامعه کارشناسی به استفاده مجدد و بازچرخانی آب و توسعه طرح های جمع آوری و تصفیه پسآب است. سایر اقدامات نیر طبقه بندی شده که در بخش نتایج امده است

لینک کمکی