دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی بنه زعفران بر رشد گیاهچه ای منداب در شرایط آزمایشگاهی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثرات دگرآسیبی عصاره آبی بنه زعفران بر رشد گیاهچه ای منداب در شرایط آزمایشگاهی :


محل انتشار: سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
آرزو پراور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر, دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد تهران
حمیدرضا فلاحی – گروه پژوهشی زعفران, دانشکده کشاورزی, دانشگاه بیرجند

چکیده:
مطالعه امکان کاشت همزمان زعفران با برخی گیاهان زراعی نیازمند انجام آزمایشاتی مقدماتی جهت شناخت اثرات دگرآسیبی احتمالی متقابل بین زعفران و گیاهان همراه میباشد. در این راستا اثرات دگرآسیبی بنه زعفران بر جوانه زنی و رشد اولیه گیاه زراعی منداب مطالعه شد. برای این منظور آزمایشی در سال 1392 در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشکده کشاورزی سرایان در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و پنج تیمار انجام گرفت. تیمارهای مورد بررسی شامل سطوح مختلف عصاره بنه زعفران (0, 0/75, 1/5, 3 و 6 درصد) بود. نتایج نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر روی تمامی شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای منداب معنی دار بود. حداکثر درصد جوانه زنی گیاه منداب در غلظت صفر درصد عصاره بنه مشاهده شد ( 92 درصد). با افزایش غلظت عصاره, درصد جوانه زنی کاهش یافت, به طوری که حداقل میزان جوانه زنی در غلظت شش درصد بنه ( 72 درصد) به دست آمد. روند نسبتاً مشابه ی در مورد صفات سرعت جوانه زنی و نیز طول و وزن خشک ریشه چه و ساقه چه مشاهده گردید.

لینک کمکی