دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندکمانش ناپذیر درسازه های فلزی سه بعدی با استفاده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندکمانش ناپذیر درسازه های فلزی سه بعدی با استفاده ازتحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی :


محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
میلاد صالحی – دانشجوی رشته کارشناسی ارشدسازه دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمد شوشتری – استادیارگروه عمران دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:
یکی ازدغدغه های مهندسین سازه درمناطق زلزله خیزطراحی اقتصادی ساختمان با شکل پذیری و سختی کافی می باشد قاب مهاربندکمانش ناپذیرسیستم مقاوم جانبی است که شکل پذیری قاب خمشی راباسختی واقتصادی بودن قاب بادبندی ترکیب می کند این تحقیق بااستفاده ازنرم افزار PERFORM-3D به ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندکمانش ناپذیرومقایسه آن باقابهای خمشی درسه سازه فلزی پنج طبقه پرداخته است سازه اول درهردوجهت X,Y باسیستم مقاوم جانبی قاب مهاربند کمانش ناپذیر قطری مهار شده است سازه دوم درهردوجهت باسیستم مقاوم جانبی قاب مهاربند کمانش ناپذیر هشتی مهار شده است و سازه سوم درهردوجهت باسیستم مقاوم جانبی قاب خمشی مهارشده است دراین ارزیابی سه معیار تغییر مکان جانبی نسبی طبقه تغییر مکان جانبی ماندگارطبقه و انرژی پلاستیک تلف شده که ازتحلیلهای دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی حاصل شده اند مقایسه شده اند نتایج نشان میدهد که عملکرد قابهای مهاربندکمانش ناپذیر دردومعیار تغییر مکان جانبی نسبی طبقه و انرژی پلاستیک تلف شده بهتر ازقابهای خمشی می باشد و تنها معیاری که قابهای خمشی بهتر ازقابهای مهاربند کمانش ناپذیرعمل کرده اند تغییر مکان جانبی ماندگار طبقه است که برای رفع این مشکل میتوان ازتوانیی تعویض و جایگزینی آسان بادبندهای آسیب دیده درقابهای مهاربندکمانش ناپذیر استفاده کرد چراکه بادبندها درسیستم قاب بادبندی برخلاف تیرها درسیستم قاب خمشی بارهی ثقلی را تحمل نمی کنند

لینک کمکی