دانلود فایل مقاله ارتعاش غیرخطی و ناپایداری نانولوله کربنی دوجداره حامل سیال جاسازی شده درون محیط پاسترناک ویسکوالاستیک براساس تنش کوپل اصلاح شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارتعاش غیرخطی و ناپایداری نانولوله کربنی دوجداره حامل سیال جاسازی شده درون محیط پاسترناک ویسکوالاستیک براساس تنش کوپل اصلاح شده :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
محمدرضا باقری نصرآبادی – دانشگاه کاشان گروه مکانیک

چکیده:
دراین مقاله ارتعاشات غیرخطی و پایداری نانولوله های کربنی دوجداره حامل سیال درون محیط ویسکوالاستیک براساس تئوری تیرتیموشنکو تئوری تنش کوپل اصلاح شده و غیرخطی هندسی نوع وان کارمان مورد مطالعه قرارگرفته است اثرتغییر شکل برش عرضی و اینرسی چرخشی درچارچوب تئوری تیرتیموشنکو درنظر گرفته شده است اثراندازه با درنظر گرفتن تئوری تنش کوپل اصلاح شده اعمال شده است محیط اطراف با مدل فونداسیون پاسترناک ویسکوالاستیک خطی که با فنر و دمپر مشخص شده توصیف گردیده است معادلات حاکم مرتبه بالا و شرایط مرزی با استفاده از اصل همیلتون بدست آمده اند روش تفاضلات مربعی برای گسسته سازی معادلات حاکم غیرخطی به کار گرفته شده و سپس این معادلات بوسیله یک روش تکرار مستقیم حل شده تا فرکانسهای ارتعاش غیرخطی نانولوله دوجداره حامل سیال با شرایط مرزی دوسرگیردار بدست آیند یک مطالعه پارامتریک مفصل صورت گرفته تا اثر پارامتر مقیاس طول و ضرایب فنریت و دمپینگ محیط ویسکوالاستیک برروی ارتعاش آزاد غیرخطی و ناپایداری وابسته به جریان سیال نانولوله های دوجداره مورد مطالعه قرارگیرد.

لینک کمکی