دانلود فایل مقاله بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات شاخص های کبدی و کلیوی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(STZ)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر گیاه کهورک بر روی تغییرات شاخص های کبدی و کلیوی در رتهای دیابتی شده با استرپتوزوتوسین(STZ) :


محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
مرضیه نادری – کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند گروه علوم دامی
آرش امیدی – دانشیار دانشکده دامپژشکی دانشگاه شیراز

چکیده:
دیابت ملیتوس بیماری متابولیکی است که با افزایش مزمن گلوکز خون و اختلال در متابولیسم قندها, چربیها و پروتئین ها همراه است [ 8 ]. در این تحقیق از گیاه کهورک که بومی مناطق سیستان و بلوچستان استفاده گردید. این پژوهش بر روی 48 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. موش های صحرایی به طور تصادفی در شش گروه تقسیم شدند (هشت سر در هر گروه) در کل شاخص های کبدی و کلیوی تغییرات قابل ملاحظه ای نداشتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت, سطح معنی داری 5 درصد در نظر گرفته شد.

لینک کمکی