دانلود فایل مقاله تأثیر آبگیری اسمزی بامیه (.Abelmoschus esculentus L) و بررسی خصوصیات آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله تأثیر آبگیری اسمزی بامیه (.Abelmoschus esculentus L) و بررسی خصوصیات آن :


محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات:10
نویسنده(ها):
مریم کلانتری – دانشگاه آزاد اسلامی, واحد ورامین پیشوا, باشگاه پژوهشگران جوان, ورامین,ایران
محمدتقی گل مکانی – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی, دانشکده کشاورزی شیراز
محمدامین حنیف پور – مدیرعامل شرکت پگاه فارس
سیمین اسدالهی – استادیار علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین- پیشوا

چکیده:
هدف: آبگیری اسمزی بامیه و تأثیر شکر, پکتین و نمک بر فرآیند اسمز کردن بامیه به عنوان پوششی مناسب برای آن بود. مواد و روشها: در این مطالعه, تأثیر دو نوع پوشش خوراکی 1 درصد کربوکسی متیل سلولز (CMC) و 1/5 درصد پکتین, سه غلظت محلول اسمزی (40% شکر +5% نمک + 1/5% پکتین, 50% شکر + 10% نمک + 3% پکتین و 60% شکر + 15% نمک + 4/5% پکتین, برای تیمار اسمزی بامیه نوع (.(Abelmoschus esculentus L) مورد بررسی قرار گرفت. بامیه ها بعد از برش, با محلول پوشش داده شده و سپس تحت فرآیند آبگیری اسمزی قرار گرفتند (نسبت نمونه به محلول 1 به 10 بود). محلول اسمزی شامل غلظت 50 درصد شکر, 10 درصد نمک و 1/5 درصد پکتین (w/w) به عنوان بهترین محلول اسمزی انتخاب شد. سپس نمونه های اسمز شده تحت خشک کردن تکمیلی توسط آون (دمای 80 درجه سانتیگراد و زمان 4 ساعت) قرار گرفتند. تأثیر پوشش دادن بر میزان آب از دست داده (WL) و جذب مواد جامد محلول (SG), مدت زمان غوطه وری بهینه, میزان جذب نمک, شکر و پکتین مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج و بحث: نتایج نشان دادند که میزان جذب مواد جامد محلول (SG), میزان جذب نمک, شکر, پکتین و مدت زمان خشک شدن نهایی در نمونه های پوشش دار اسمز شده در کمترین مقدار, و میزان از دست دادن آب (WL), در بیشترین مقدار نسبت به نمونه های بدون پوشش اسمز شده و نمونه های اسمز نشده, قرار داشت. نتیجه گیری کلی: پوشش دهی نمونه ها توسط محلول 1 درصد کربوکسی متیل سلولز و 1/5 درصد پکتین و در ادامه استفاده از فرآیند اسمز, می توانند پیش تیمارهای مناسبی برای افزایش کیفیت بامیه های خشک شده به حساب آیند.

لینک کمکی