دانلود فایل مقاله اندرکنش سد مخزن با استفاده از شرایط مرزی دقیق

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله اندرکنش سد مخزن با استفاده از شرایط مرزی دقیق :


محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
تعداد صفحات:9
نویسنده(ها):
حسن آزادبیگی – کارشناس ارشد سازهای هیدرولیکی و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اشراق
سیداحسان وکیلی – کارشناس ارشد سازه های دریایی و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اشراق
سیدامین وکیلی – کارشناس ارشد سازه و عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی اشراق

چکیده:
در این مقاله اندرکنش سد مخزن با استفاده از نرم افزار – Ansys , در سدهای بتنی وزنی و در یک سیال نامحدودو تراکم ناپذیرتحت تاثیرمؤلفه افقی شتاب زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفته است. فشار هیدرودینامیک فاکتور مورد بررسی در این مقاله می باشد. برای مرز قطع سیال نامحدودشرایط تابش فراهم شده است. ازجمله عواملی که بر فشار هیدرودینامیک و متعاقباً بر اندرکنش سد مخزن تاثیر گذار هستند, می توان به تراکم – پذیری سیال, شکل پذیری سدوپی, شکل وجه بالادست, کف مخزن, فرکانس و جهت بار گذاری اشاره نمود. در این میان چنانچه از تراکم پذیری سیال و شکل پذیری سدصرفنظرشود, ماهیت مساله تغییریافته وخطای زیادی خصوصاًدرسدهای بلندایجادمی شود. تحلیل در قلمرو فرکانس انجام شده است. در مطالعه حاضر تحلیل بر روی سدهای بتنی وزنی بصورت دو بعدی انجام گرفته و برای کنترل نتایج از روشهای تحلیلی محاسبه فشار هیدرودینامیک استفاده شده است .

لینک کمکی