دانلود فایل مقاله یک سیکل ترکیبی زمین گرمایی جدید جهت تولید توان و آب شیرین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله یک سیکل ترکیبی زمین گرمایی جدید جهت تولید توان و آب شیرین :


محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
مهری اکبری کردلر – دانشگاه تبریز
سیدمحمد سیدمحمودی – دانشگاه تبریز
مرتضی یاری – دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
دراین مقاله یک سیکل ترکیبی جدید برای تولید توان و آب شیرین با استفاده از انرژی زمین گرمایی معرفی و مورد تحلیل ترمودینامیکی قرارگرفته است سیکل مورد نظر ترکیبی از سیکل کالینا برای تولید توان و سیکل ترانسفورمر گرمای جذبی با سیال عامل لیتیوم بروماید – آب به همراه یک دستگاه تقطیر برای تولید اب شیرین است ضمن یک مطالعه پارامتریکی اثر پارامترهایی همچون فشار در ورودی توربین دمای آب گرم خروجی از اواپراتوربرروی بازده های قانون اول و دوم سیکل ترکیبی و دبی آب شیرین تولیدی بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد که درمحدوده های درنظرگرفته شده برای پارامترهای ذکرشده بازده های قانون اول و دوم سیکل به ترتیب در بازه های 61/87-69/12% 516/01-18/21% تغییر می کنند همچنین نتیجه گیری شد که برای دبی آب خروجی از زمین 89kg/s با دمای 124درجه توان تولیدی 3/5MW و بیشترین نرخ تولید آب خالص د رحدود 0/367KG/S می باشد.

لینک کمکی