دانلود فایل مقاله ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه باد در تپه های ماسه ای مطالعه موردی : تپه های ماسه ای شهرستان نور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارتباط بین قطر ذرات ماسه و فراوانی سرعت های آستانه باد در تپه های ماسه ای مطالعه موردی : تپه های ماسه ای شهرستان نور :


محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
تعداد صفحات:14
نویسنده(ها):
سمیرا چزغه – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی, گروه جغرافیا, دانشگاه تهران
رضا جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی , گروه جغرافیا, دانشگاه تهران

چکیده:
تپه های ماسه ای از اشکال عمومی نماهای طبیعی مناطق مختلف کشور می باشند و به عنوان تجمعی از ذرات قابل انتقال تعریف می گردند که بوسیله باد رسوب گذاری شده و یا دوباره منتقل و رسوب گذاری گردیده اند. تپه های ماسه ای از این جهت که مسائل زیادی را از نظر پوشاندن مناطق مسکونی و مزروعی ایجاد می کنند شناخت و تثبیت آنها از اهمیت زیادی برخوردار است . تپه های ماسه ای در شمال کشور و از جمله نمونه تپه ماسه ای در شهرستان نور از نوع تپه های ماسه ای تثبیت شده با پوشش گیاهی هستند . هدف این تحقیق بررسی ویژگی های باد در شهرستان نور و ارتباط این ویژگی ها با نسبت قطر ذرات ماسه می باشد .روش کار دانه سنجی ذرات ماسه نمونه برداری شده از پیرامون یک تپه ماسه ای در شهرستان نور و مقایسه ارتباط قطر ذرات ماسه و سرعت های آستانه باد از طریق شاخص بدست آمده در عملیات آزمایشگاهی است . بنابراین روش کار عبارت است از : 1 گردآوری آمار باد 2 نمونه برداری 3 تجزیه و تحلیل آماری 4 استخراج نتایج و استدلال ارتباط سرعتهای آستانه و قطر ذرات – – – – ماسه با توجه به شاخص های از قبل تعیین شده که عموما بصورت آزمایشگاهی انجام گرفته است

لینک کمکی