دانلود فایل مقاله ارزیابی پراکنش کاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازGIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله ارزیابی پراکنش کاربری اراضی یور محله بابلسر با استفاده ازGIS :


محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
تعداد صفحات:17
نویسنده(ها):
سیده سحر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران
طاهره غلامیان آقامحلی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه مازندران

چکیده:
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری, ساماندهی مکانی و فضایی فعالیت ها و عملکردها ی شهری بر اساس خواستها ونیازهای جامعه شهری است و هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. برنامه ریزی اراضی شهر به مثابه سلسله اقداماتی نظام یافته است که برای رفع نیازهای مادی و فرهنگی انسان که به نوعی با زمین مرتبط اند صورت می گیرد , به طور کلی میتوان گفت که برنامه ریزی کاربری اراضی, مجموعه ای از فعالیت های هدفمند است که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور, خواسته ها و نیازهای جوامع شهری را در استفاده از اراضی فراهم می آورد. از اینرو با توجه اهمیت موضوع, در این تحقیق چگونگی توزیع کمی, کیفی و فضایی کاربری ها در یکی از محلات شهر بابلسر به عنوان نمونه مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق که با روش میدانی و توصیفی- تحلیلی و نرم افزارهای پرکاربرد در عرصه ی شهری مانندGIS انجام شده است, بیان دارنده ی کمبود تعداد زیادی از کاربری های مهم شهری در یور محله ی بابلسر است

لینک کمکی