دانلود فایل مقاله بررسی اثر غلظت انواع کود آلی بر رشد اولیه و پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی گشنیز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر غلظت انواع کود آلی بر رشد اولیه و پارامترهای فیزیولوژیکی گیاه دارویی گشنیز :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
احمد احمدیان – استادیار مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
زینب صحرایی – دانشجوی گروه گیاهان دارویی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه
مینا قزی – دانشجوی گروه گیاهان دارویی مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه

چکیده:
اگر چه مواد مؤثرهی گیاهان دارویی بیشتر به صورت ژنتیکی کنترل میشود اما همانند عملکرد کمی تحت تأثیر شرایط محیطی, عناصر غذایی و سایر فاکتورها قرار میگیرد. گیاه گشنیز با نام علمی coriandrum sativum متعلق به خانواده جعفری می باشد. به منظور اندازهگیری شاخصهای مهم گیاهی و رشد اولیه گیاه این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در مجتمع آموزش عالی تربت حیدریه در سال 1389 انجام گردید. تیمارها شامل نوع کود در 5 سطح (شاهد, کود دامی, کمپوست معمولی, ورمی کمپوست و گرانوله) و مقدار مصرف در 4 سطح ( 10, 20, 30, 40 درصد حجمی) بود. نتایج نشان داد تیمارهای کمپوست 30 % و ورمی کمپوست 20 % و دامی 40 % و گرانوله 30 % بهترین میزان کلروفیل, شاخص سطح برگ و تعداد برگ در بوته را در میان سایر نسبت ها (درصدها کودی) داشتند. اختلاف بین تیمارهای کود از لحاظ وزن تر و خشک ساقه و وزن تر و خشک ریشه, معنی دار نبود, بنابراین کودهای کمپوست بر قدرت فتوسنتزی گیاه تاثیر مثبت دارند.

لینک کمکی