دانلود فایل مقاله بررسی اثر علفکش های پیش رویشی انتخابی مزارع نیشکر بر برخی صفات زراعی گندم چمران در شمال خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر علفکش های پیش رویشی انتخابی مزارع نیشکر بر برخی صفات زراعی گندم چمران در شمال خوزستان :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:12
نویسنده(ها):
عادل رفعت جو – کارشناس مدیریت مطالعات کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:
بمنظور بررسی اثر علفکش های پیش رویشی انتخابی مزارع نیشکر بر برخی صفات زراعی گندم چمران در شمال خوزستان تحقیقی در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 13 تیمار و در 3 تکرار در بلاک F مزرعه 114 کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اجرا گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای مختلف علفکش اثر معنی داری تعداد بوته در واحد سطح, ارتفاع نهایی بوته, وزن ریشه, ساقه و خوشه, تعداد و طول خوشه در سطح احتمال 1 درصد داشت. بررسی مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمارهای ترکیبی علفکشهای آترازین و سنکور (بمیزان 3+2 و 2+2 کیلوگرم در هکتار) بهترین اثربخشی را در کنترل بذور و صفات رویشی و زایشی گندم به نمایش گذاشتند. همچنین تیمار شاهد (بدون سمپاشی) اختلاف معنی داری با تیمارهای علفکشی داشت و در تمامی صفات مورد بررسی در پایین ترین سطح آماری قرار گرفت.

لینک کمکی