دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک polykrikoide Cochlodinium بر روی باکتری های سالمونلا, استافیلوکوکوس, اشرشیا کلی و پروتئوس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره جلبک polykrikoide Cochlodinium بر روی باکتری های سالمونلا, استافیلوکوکوس, اشرشیا کلی و پروتئوس :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:5
نویسنده(ها):
ناصر کمالی جغین – دانشجوی مرکز آموزش جهاد کشاورزی فارس- شیراز
احسان حیدری – عضو بسیج اساتید دانشگاه علمی کاربردی فارس
راضیه هدایت پور – مدرس دانشگاه علمی کاربردی شیراز

چکیده:
پدیده کشند قرمز به تغییر رنگ آب دریا اطلاق می شود که طی آن جلبک هایی خاص شکوفا شده و موجب تغییر در رنگآب دریا میشوند. وقوع این پدیده درخلیج فارس امری طبیعی است. آنچه این پدیده را در حال حاضر غیرطبیعی جلوهمیدهد, ماندگاری بیش از حد این پدیده در آبهای جنوب کشوراست. علل بروز این پدیده به طورکامل شناخته شدهنیست اما به نظر میرسد ورود پسابهای صنعتی و خانگی, وقوع زلزلههای زیردریایی, حرکت خاص آب دریاها, چسبیدنجلبکها و سایر عوامل ایجاد این پدیده به کشتی ها و ورود آنها به آبهای دیگر, دستکاری های انسان, وقوع طوفان گونو وغیره ازعلل بروز و تشدید این پدیده باشند.مفهوم کنترل بیولوژیکی برای نگهداری سلامت, توجه گسترده ای در طول چند سال گذشته داشته است. بنابراین, هدفاصلی از این تحقیق, مطالعه آزمایشگاهی مواد فعال بوده و اینکه بتوان این مواد فعال را به عنوان عامل ضد باکتریایی مورد استفاده قرار داد. برای رسیدن به این هدف, عصاره جلبک polykrikoide Cochlodinium که عامل کشند قرمز است مورد بررسی قرار گرفت. عصاره جلبک در شرایط آزمایشگاهی به اثرات ضد باکتریایی خود در برابر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس, سالمونلا تیفی موریوم, اشرشیاکلی (E.col), با استفاده از روش انتشار در آگار و کاغذ روش دیسک دیفیوژن مورد آزمایش قرار گرفت.نتایج آزمایش نشان داد که اثر ضذ باکتریایی عامل کشند سرخ بر روی باکتری های مورد آزمایش منفی بوده و این باکتریها هیچ حساسیتی از خود در برابر این جلبک از خود نشان ندادند.

لینک کمکی