دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد میکروبی بیوس مولتی فلورازاتاریا در فیلم های خوراکی حاوی پروتئین پودر آب پنیر بر باکتری های پروبیوتیک و پاتوژنیک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد میکروبی بیوس مولتی فلورازاتاریا در فیلم های خوراکی حاوی پروتئین پودر آب پنیر بر باکتری های پروبیوتیک و پاتوژنیک :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
زهرا ملک پور –
امیر پویا قندهاری یزدی –
سهیل امیدوار –

چکیده:
یکی از دلایل اصلی بسته بندی بسیاری از مواد غذایی جلوگیری از فساد و آلودگی سطحی است, که استفاده از عواملضد میکروبی در بسته بندی ها نقش بسیار مهمی در کاهش این خطر دارد. در این میان به علت آگاهی بیشتر مصرف کننده ونگرانی در مورد مواد افزودنی شیمیایی, به استفاده از ترکیبات طبیعی ضد میکروبی در فیلم های خوراکی توجه خاصیگردیده است. یکی از این ترکیبات, پروتئین های ایزوله شده آب پنیر میباشد. طی یک تحقیق فیلم های خوراکی با خاصیتضد میکروبی,که حاوی پروتئین های ایزوله شده آب پنیر حاوی 4-1% (حجمی – حجمی) بیوس مولتی فلورازاتاریا (ادویه گیاهی ) بودند, مورد بررسی واقع گردیدند.این ادویه حاوی روغن های ضروری می باشد که اثر این روغن های ضروری برروی باکتری های پاتوژنیک منتقل شده به غذ ا(اشریشی اکولی,سالمونلا انتریدیس, استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوسسرئوس) و باکتری های پروبیوتیک( لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس, لاکتوباسیلوس پلانتاروم, لاکتوباسیلوس رامنوسوس ولاکتوباسیلوس کازئی) مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق مشخص شد فیلم های خوراکی حاوی پروتئین ایزوله شدهآب پنیر با 2% حجمی- حجمی از این روغنهای ضروری, مانع رشد همه باکتری های پاتوژتیک گردیده اند که در این میانباکتری های گرم منفی حساس تر از باکتری های گرم مثبت بوده اند. استفاده از این روغن های ضروری در مقادیر بالای%2 (حجمی -حجمی) اثر ضد میکروبی قابل توجهی را بر روی سالمونلا انتریدیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس نشانمی دهد. به طور کلی رشد همه باکتری های پروبیوتیک تولید کننده اسید لاکتیک زمانی که 2% از این روغن ها اضافه شدمحدود گردید.

لینک کمکی