دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد باکتریایی قارچ (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (Polyporaceae برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد باکتریایی قارچ (Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill (Polyporaceae برای استفاده در صنایع دارویی و غذایی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: 1
نویسنده(ها):
میترا نوری – دانشگاه اراک, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی
ابوالفضل تقوی – دانشگاه اراک, دانشکده علوم, گروه زیست شناسی
سیما فخاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران, مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم

چکیده:
قارچ های خوراکی به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی محسوب میشوند. آنها بر باکتریهای گرم مثبت و منفی مؤثر بوده و می توانند به عنوان یک عامل ضد میکروب در درمان بیماری ها و صنایع غذایی به کار روند. در این مطالعه اثرات ضد باکتریایی عصاره متانولی قارچ خوراکی وحشی Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill از خانواده Polyporaceae بررسی گردید. نمونه قارچ از شازند در استان مرکزی جمع آوری و با استفاده از منابع قابل دسترس شناسایی شد. عصاره متانولی از پودر قارچ خشک شده تهیه و اثرات ضد باکتریایی آن بر باکتری های گرم مثبت Staphylococcus aureus و گرم منفی Escherichia coli به صورت in vitro با استفاده از دیسک های کاغذی به روش (2005) Dülger بررسی گردید. سپس نواحی تأثیر اندازه گیری و با (penicillin (10g/disk مقایسه شدند. نتایج نشان داد که L. sulphureus اثر ضد باکتریایی کمی بر باکتری گرم منفی E.coli داشته در حالی که بر باکتری گرم مثبت S. aureus بسیار مؤثر بود. این مطالعه نشان می دهد که این قارچ می تواند به عنوان یک ضد میکروب و آنتی اکسیدان در درمان بیماری های عفونی و صنایع غذایی استفاده شود که انجام مطالعات بیشتر در این خصوص ضرورت دارد.

لینک کمکی