دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گزنه بر باکتری های مولد فساد مواد غذایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مقاله بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره آبی گزنه بر باکتری های مولد فساد مواد غذایی :


محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات:8
نویسنده(ها):
الهه شریعت – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی, دانشگاه آزاد اسلامی, ورامین
هدایت حسینی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی, انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور, دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی, دانشگاه علوم پزشکی شهید بهش
عاطفه شریعت – دانش آموخته کارشناسی علوم تغذیه, دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

چکیده:
فعالیت ضدباکتریایی (حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی) عصاره آبی گزنه در مقابل 3 باکتری بیماری زا و عامل فساد مواد غذایی Escherichia coli, Salmonella typhi و Pseudomonas aeruginosa با استفاده از روش رقت لوله ای (Macro Dilution Method) ارزیابی شد. مقدار حداقل غلظت بازدارندگی مربوط به عصاره آبی گزنه برای Pseudomonas aeruginosa ,1/25Salmonella typhimg/ml 5 mg/ml و 2/5Escherichia coli mg/ml میلیگرم بر میلی لیتر بود. حداقل غلظت کشندگی عصاره آبی گزنه بر باکتری ها به ترتیب ذکر شده برابر 2/5, 10 و 20 میلی گرم بر میلی لیتر بود.

لینک کمکی