دانلود فایل مشکلات نیروی مبتدی پرستاران یکی ازبیمارستانهای شهراصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مشکلات نیروی مبتدی پرستاران یکی ازبیمارستانهای شهراصفهان :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

اولین موقعیت شغلی پرستاران جدید نقش مهمی درشکل گیری ادراکات آنان درمورد نقش پرستار درارایه مراقبت موقعیت های رشد حرفه ای رضایت ازشغل و حرفه پرستاری دارد اززمانی که فارغ التحصیل جدید دراولین موقعیت شغلی خود قرار میگیرد انتقال نقش او اغاز میشود Decker ,strader درمورداهمیت انتقال نقش می نویسد: اگرانتقال نقش Role Transition بصورت موثرا نجام شود میتواند منجر به تبحربالینی رشد فردی رضایت شغلی تعهدسازمانی صلاحیت و توانمندی و اجتماعی شدن حرفه ای شود و انتقال ناموثر نقش میتواند باعث کاهش اعتمادبه نفس بروزرفتارهای وابسته کاهش کارایی و درنهایت فرسودگی شغلی میشود طی سالهای گذشته اغاز دهه 80 43 دانشکده پرستاری درکشور فعال بوده است و سالانه هفت هزارنفر پرستار فارغ التحصیل وارد بازار کار میشدند درپرستارتازه دانش اموخته فرایند گذر ازنقش دانشجویی به کارمندی ازدیرباز به عنوان تجربه تنش زا شناخته شده است اکثرتحقیقات نیز نشان داده است که شش ماه اول کار درشغل جدید خصوصا برای کادرپرستاری جدید تنش زا می باشد

لینک کمکی