دانلود فایل نقش پروبیوتیک ها درسلامت انسان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش پروبیوتیک ها درسلامت انسان :
نام کنفرانس یا همایش : پنجمین همایش تازه های پرستاری و مامایی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با پیدایش و گسترش روزافزون جوامع میکروبی مقاوم به انتی بیوتیک ها که استفاده بیشتر ازاین داروها را بامشکل مواجه ساخته است استفاده ازروشهای درمانی دیگر که کم هزینه ایمن و موثرباشند ضروری به نظر میر سد لذا استفاده ازپروبیوتیک ها راه امیدبخشی است که بابررسیهای کامل و متعدد میتوان ازباکتریهای مفید باخاصیت پروبیوتیک درپیشگیری و درمان بیماریها بهره برد دراین مقاله با مرور منابع موجود به بررسی پروبیوتیک ها خواص درمانی و مکانیسم اثرآنها پرداخته میشود

لینک کمکی