دانلود فایل ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش در حوزه ابخیز اعلا - رود زرد باغملک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور, GIS و روش های آماری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل ارزیابی پارامترهای موثر بر زمین لغزش در حوزه ابخیز اعلا - رود زرد باغملک با استفاده از تکنیک های سنجش از دور, GIS و روش های آماری :
نام کنفرانس یا همایش : همایش ژئوماتیک 87

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

زمین لغزش از جمله بلایای طبیعی است که عمدتا در مناطق کوهستانی اتاق می افتد ومورفولوژی را بهطور ناگهانی به هم می زند و خسارات عمده به مناطق مسکونی , جاده ها, زمین های کشاورزی و غیره وارد می کند. به این دلیل پدیده لغزش همواره مورد توجه دولت ها و مراکز علمی و پژوهشی بوده و روش های مختلفی برای مطالعه آنها ارائه شده است تابدینوسیله بتوان به شناسایی و مقابله با آن اقدام کرد.
هدف از مقاله حاضر ارزیابی تاثیر پارامترهای موثر در وقوع زمین لغزش حوزه آبخیز اعلا رود زرد باغملک در استان خوزستان می باشد. بدین منظور ابتدا به بررسی و مطالعه شناسنامه زمین لغزش های منطقه, مکان جغرافیایی, ابعاد ومساحت وقوع این ناپایداری ها, بر اساس مختصات تعیین شده توسط GPS, بر روی نقشه منطقه مورد مطالعه پیاده گردیدند. سپس به منظور تعیین اهمیت عوامل موثر در وقوع زمین لغزش, پراکنش زمین لغزش ها نسبت به واحدهای سنگ شناسی, شیب, جهت شیب, بارندگی, ارتفاع و هم شتاب زمین لرزه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش به کار گرفته می توان دریافت که بطور کلی مناطقی از محدوده مورد مطاله با نهشته های مارنی, شیل و لایه های نازک از اهک رسی , شیب های 40-30 درجه, بارندگی بین 175-160 میلیمتر و همچنین طبقات ارتفاعی بین 1835-1585 و 1835-2085 به عنوان مستعد ترین واحدها برای وقوع زمین لغزش محسوب می شوند.

لینک کمکی