دانلود فایل لغزش "شبه گو ه ای سرچشمه", چالشی در گسترش ناحیه غربی معدن مس سرچشمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل لغزش "شبه گو ه ای سرچشمه", چالشی در گسترش ناحیه غربی معدن مس سرچشمه :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

ساختارهای مهمی چون گسلها و دایکها بهمراه دسته درزه های گوناگون در اندرکنش با هندسه کاواک معدن نیاز به طراحی و تحلیل پایداری از نقطه نظر ساختاری را اجتناب ناپذیر کرده است. ناحیه غربی معدن مس سرچشمه دربرگیرنده انواع متنوعی از ریزشهای غالباً ساختاری همچون لغزش "شبه گوه سرچشمه" است. این نوع لغزش متشکل از قطعات بزرگ و سست سنگ بشدت دزره دار و آلتره شده آندریتی است که توسط یک گسل و دزره های مهمی در برگرفته شده است. وجود و گسترش گسل های تقریباً موازی, با پر شدگی های رسی-پیریتی در دیواره غربی معدن مس سرچشمه, با هندسه دیواره غربی شرایط لغزش خاصی را بوجود آورده است که در طرح گسترش معدن ضروری است مورد توجه خاص قرار گیرد. تحلیل این نوع لغزش به کمک روشهای تعادل حدی از محدودیت بر خوردار است. در این مقاله به تحلیل لغزش "شبه گوه ای سرچشمه" با روش سه بعدی المان های مجزا پرداخته شده است. تاثیر پارامتر های موثر بر پایداری این نوع لغزشها بصورت کمی محاسبه و در نهایت راهکار مناسب پیشنهاد شده است.

لینک کمکی