دانلود فایل مبانی مدل سازی سه بعدی ذخایرسنگ تزئینی بمنظور افزایش بهر ه وری و کاهش ضایعات استخراجی (با بررسی موردی بر روی پنج ذخیره استان آذربایجانغربی)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مبانی مدل سازی سه بعدی ذخایرسنگ تزئینی بمنظور افزایش بهر ه وری و کاهش ضایعات استخراجی (با بررسی موردی بر روی پنج ذخیره استان آذربایجانغربی) :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در حال حاضر در کشور های پیشرفته کامپیوتر از ضروری ترین ابزار کار برای پژوهشگران علوم وابسته به زمین بشمار می رود وبه گونه ای گسترده در مدل سازی سه بعدی ذخایر معدنی وذخایرسنگ تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. دسترسی به اطلاعات پایه ای دقیق, مهندسین طراح را در مسیری هدایت می کند تا با کمترین هزینه و به تبع ان کمترین ضایعات معدنی طر ح های استخراجی را تهیه و تدوین نمایند. در مقاله حاضر ضمن تاکید بر اهمیت راهبردی دیدگاههای کارشناسی ,شیوه نامه مدل سازی کامپیوتری ذخایرسنگ تزئینی از مرحله تهیه فایل های اطلاعاتی مورد نیاز تا ساخت مدل نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سرانجام برخی از کاربرد های مدل بدست آمده دراموری همانند تعیین ذخیره بخشهای مختلف کانسنگ استخراجی که حاوی ساخت و بافت متنوعی هستند,بلوک بندی,مطالعات زمین شناسی مهندسی و طراحی روشهای استخراج برروی یک کانسار مبنا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از اجرای این پِژوهش که برروی پنج معدن استان اذربایجان غربی انجام گرفته است, صرفه جوییهای قابل توجهی در هزینه های عملیاتی معدن بوجودآمده وبا استفاده از مدلهای تهیه شده پیش از مبادرت به آغاز عملیات استخراجی بخشهای نامرغوب وفاقد ساخت وبافت مناسب از محدوده طراحی حذف شده اند

لینک کمکی