دانلود فایل مدل سازی تاثیر اندازه دریچه خروجی کنسانتره بر کارآیی مارپیچ کارخانه زغالشوئی زرند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی تاثیر اندازه دریچه خروجی کنسانتره بر کارآیی مارپیچ کارخانه زغالشوئی زرند :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از کارآمدترین مدارها برای بازیابی ذرات کوچکتر از 1 میلیمتر زغالسنگ, استفاده از مارپیچ و فلوتاسیون است. درپیچ انتهایی مارپیچ دو در یچه خروجی که سطح ناو را به سه بخش تقسیم می کند , وجود دارد . یکی از مشکلات مارپیچ نحوه تنظیم دستی این دریچه ها است . به علت وقت گیر بودن تنظیم دستی دریچه کنسانتره برای رسیدن به راندمان و درصدخاکستر مورد نظر می توان از مدل سازی برای پیش بینی راندمان و درصدخاکستر کنسانتره تولیدی در اندازه دریچه های مختلف کنسانتره استفاده کرد. برای محاسبه درصد خاکستر کنسانتره و راندمان در اندازه دهانه کنسانتره مورد نظر کافی است تا ضریب توزیع مربوط به آن اندازه دریچه و درصد وزنی خوراک شناورشده و درصد خاکستر مربوط به هر محدوده دانسیته در دسترس باشد . با استفاده از این اطلاعات می توان درصد بازیابی شده و درصد خاکستر در هر محدوده دانسیته را محاسبه کرده و سپس راندمان کلی و درصد خاکستر کنسانتره را پیش بینی نمو د . به این ترتیب به کمک این روش امکان تنظیم دریچه های جداکننده مارپیچی با توجه به خصوصیات خوراک و محصول مورد نیاز کارخانه وجود دار د . با بکار گیری مدل پیشنهادی برای پیش بینی راندمان و خاکستر در اندازه دهانه کنسانتره 8 سانتیمتر مار پیچ کارخانه زغالشوئ ی زرند , به ترتیب خطای 0/36% و 3/4% به همراه داشت

لینک کمکی