دانلود فایل مدل سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه زغالشویی اینترکربن (زرند) بر اساس مدل های پلیت و ناکسوارا رائو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی عملکرد هیدروسیکلون کارخانه زغالشویی اینترکربن (زرند) بر اساس مدل های پلیت و ناکسوارا رائو :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کارخانه زغالشویی اینترکربن در یک کیلومتری شرق کارخانه زغالشویی زرند واقع است . خوراک این کارخانه, باطله کارخانه زغالشویی زرند و محصول آن زغال حرارتی با خاکستر متوسط % 25 می باشد . در این کارخانه عملیات جدایش با بکار گیری هیدروسیکلون و مارپیچ به انجام می رسد . مدل سازی جهت پیش بینی عملکرد تجهیزات در اثر تغییرات احتمالی و جلوگیری از انجام عملیات سعی و خطایی پر هزینه و زمان بر انجام می شود . از مدل های رایج برای هیدروسیکلون, پلیت (Plitt) و ناکسوارا رائو (Nagswararaos) می با شند. در این تحقیق به منظور مدل سازی بر اساس دو مدل مذکور و کالیبراسیون مدل ها از هیدروسیکلون کارخانه اینترکربن در چهار مرحله نمونه برداری انجام گردید و داده های حاصل موازنه جرم شدند . مدل سازی با استفاده از نرم افزار Excel انجام شد . نتایج به دست آمده از دو مدل پلیت و ناکسوارا رائو در مقایسه با نتایج حاصل از نمونه برداری مستقل که در کالیبراسیون استفاده نشده بود, در سرریز به ترتیب حداکثر 2/9% , 3/7% و در ته ریز به ترتیب حداکثر 5/1% , 5/2% خطا داشت. پیش بینی تاثیر کاهش قطر ته ریز در کاهش میزان ذرات کوچکتر از 75 میکرون ته ریز, توسط دو مدل پلیت و ناکسوارا رائو به ترتیب 2/3% ,7/9 % خطا داشت.

لینک کمکی