دانلود فایل مدل سازی کانسار مس پورفیری علی آباد یزد به منظور اکتشافات تفضیلی و طراحی معدن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مدل سازی کانسار مس پورفیری علی آباد یزد به منظور اکتشافات تفضیلی و طراحی معدن :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کانسار های مس پورفیری به دلیل ذخیره بالا و هز ینه ها ی بهره بردار ی ناچیز حائز اهمیت هستند . امروزه قسمت اعظم فلز مس در دنیا از کانسار های پورفیری به دست می آ ید. مدل سازی و برآورد دقیق ذخیره کانسار به ویژه در مراحل پایانی اکتشافات تفضیلی یکی از مهمترین پارامترهای لازم در طراحی,برنامه ریزی تولید و بهره برداری از کانسار به حساب می آید. کانسار علی آباد با کانی سازی مس و مولیبدن پورفیری در 60 کیلومتری جنوب غربی شهرستان یزد,در مرکز ایران و در ارتفاع 2600 تا 3000 متری سطح آبهای آزاد واقع شده است. در این مقاله یک مدل سه بعد ی زمین شناسی از کانسار به منظور تعیین نحوه کانی زایی در کانسار که شامل مدل های عیاری, سنگ شناسی و آلتراسیون بود تهیه گردید. جهت مدل سازی کانسار از نر م افزار v2006 ROCKWORKSTM که یکی از پرکاربردتر ین و دقیق ترین نرم افزارهای مدل ساز ی است, استفاده شد . پس از تعیین مدل سه بعد ی عیاری,سنگ شناس ی و آلتراس یون, سنگ میزبان کانی سازی, تفکیک باطله از کانه و آلتراسیون غالب در منطقه تعی ی ن شد . از مقایسه مدل های بدست آمده , مشخص شد که سنگ میزبان کا نی سازی, گرانیت؛ آلتراسیون غالب در منطقه فیلیک و کانی زایی در دو قسمت شمالی و جنوبی تشکیل شده است و برای طراحی معدن بهتر است از دو پیت مجزا استفاده شود

لینک کمکی