دانلود فایل مطالعات ژئوشیمی رسوبات آبراه های به منظور بررسی گسترش کان یزایی در اطراف معدن مس یقمان طارم زنجان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطالعات ژئوشیمی رسوبات آبراه های به منظور بررسی گسترش کان یزایی در اطراف معدن مس یقمان طارم زنجان :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

مطالعات ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای به عنوان یکی از کارآمدترین روشها برای پی جویی کانسارهای چند فلزی مورد استفاده قرار می گیرد. در همین راستا و به منظور گسترش کانی زایی مس و کانی زایی عناصر محتمل دیگر در اطراف مس یقمان طارم, پس از جمع آوری اطلاعات و طراحی شبکه نمونه برداری, تعداد 95 نمونه رسوب آبراه های از جز 80 - مش و تعداد 45 نمونه کانی سنگین از جز +80 -20 برداشت گردید. نمونه های ژئوشیمیایی پس از آماده سازی جهت آنالیز شیمیایی 44 عنصره به روش ICP به آزمایشگاه Amdel واقع در کشور استرالیا فرستاده شد. بعد از مشخص شدن نتایج آنالیز نمونه ها, 12 عنصر جهت پردازش داده ها و تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انتخاب شدند. در مرحله پردازش پس از محاسبه مقادیرسنسورد و حذف اثر سنگ بالادست, یک جامعه همگن کلی بدست
آمد. به منظور انخاب نمونه های آنومال از این جامعه, اقدام به نرمال و استانداردسازی جامعه شد و با استفاده از روشهای آماری تک متغییره و غربال P.N و نیز روش آماری چند متغیره فاکتور X + 25 آنالیز مورد پردازش قرار گرفته و نقشه های مربوط به ناهنجاری ژئوشیمیایی منطقه تهیه گردید. بر این اساس مناطق امید بخش مورد شناسایی قرار گرفت و جهت انجام اکتشافات بعدی معرفی شدند

لینک کمکی