دانلود فایل معایب و محاسن استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی (رادیومتری و مغناطیس سنجی) درنقشه برداری از مناطق دگرسان شده, مطالعه موردی کمربند دهج – ساردوئیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل معایب و محاسن استفاده از داده های ژئوفیزیک هوایی (رادیومتری و مغناطیس سنجی) درنقشه برداری از مناطق دگرسان شده, مطالعه موردی کمربند دهج – ساردوئیه :
نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از روش های مورد استفاده در نقشه برداری از دگرسانیها, ژئوفیزیک هوایی (رادیومتری و مغناطیس سنجی) است. کاهش زمان و هزینه و افزایش صحت و دقت از اهداف مهم در امر اکتشاف می باشد. کانسارهای متعددی مانند دره زار, چهارگنبد, سرچشمه, کدر و آبدر در زون دهج – ساردوئیه مورد بررسی قرار گرفتند و نقشه برداشت های ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهواره ای منطقه آنالیز گردید و قابلیت هرکدام در شناسایی مناطق دگرسان شده مشخص شد. نتایج به دست آمده از این مناطق نشان داد که به دلیل تأثیر بیشتر برداشت های ژئوفیزیک هوایی از عوارض سطحی زمین و خواص سنگ ها امکان خطا با استفاده از این روش آن هم به تنهایی زیاد می باشد و بهتر است که از تصاویر ماهواره ای همراه با این داده ها برای بارزسازی مناطق دگرسان شده استفاده شود

لینک کمکی