دانلود فایل بررسی تغییرات آلاینده ازن در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی طی مدت هفت ماه (مهر 86 تا پایان فروردین 87) در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل بررسی تغییرات آلاینده ازن در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی طی مدت هفت ماه (مهر 86 تا پایان فروردین 87) در تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم و تکنولوژی محیط زیست

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: ازن اکسیدکننده بسیار قوی از واکنش های متقابل فتوشیمیایی اکسیدهای نیتروژن و هیدروکربن ها در حضور نور خورشید تولید می شود. در این تحقیق اندازه گیری آلاینده ازن در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا و پارامترهای هواشناسی ایستگاه رسالت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.روش بررسی: در این تحقیق اندازه گیری ازن با دستگاه آنالایزر (O3 42 Modeule) در ایستگاه اقدسیه شرکت کنترل کیفیت هوا برای بازده زمانی هفت ماه (مهر 86 تا پایان فروردین 87) انجام یافت.یافته ها: میانگین تغییرات روزانه ازن در طی روز نشان می دهد کم ترین مقدار ازن در ساعات اولیه صبح و اواخر شب می باشد. مقایسه شدت تشعشع خورشید با غلظت ازن نشان می دهد که این دو با هم ارتباط مستقیم دارند, افزایش شدت تشعشع خورشید, باعث افزایش فعالیت فتوشیمیایی و در نتیجه افزایش غلظت ازن می شود. بررسی میانگین ازن ماهانه نشان می دهد که کم ترین مقدار ازن ثبت شده در طی هفت ماه اندازه گیری در آذرماه و بیش ترین مقدار ازن ثبت شده در فروردین ماه رخ داده است.نتیجه گیری: عامل مهم پیک اصلی که در فروردین ماه رخ داده است, افزایش شدت تشعشع خورشید و افزایش فعالیت فتوشیمیایی می باشد.
کلید واژه: آلاینده ازن, اکسیدهای نیتروژن, پارامترهای هواشناسی, شدت تشعشع خورشید, واکنشهای فتوشیمیایی

لینک کمکی