دانلود فایل تاثیر گوشت میوه گیاه کدو تنبل بر تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی بالغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل تاثیر گوشت میوه گیاه کدو تنبل بر تغییرات بافتی بیضه در موش های صحرایی بالغ :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :14

زمینه و هدف: میوه کدو تنبل دارای ترکیبات آنتی اکسیدان, ویتامین های A, C و E کیوکوربیتاسین, بتاکاروتن و آلفاکاروتن, ویتامین های B کمپلکس, ویتامین B6, اسیدپانتوتنیک و حاوی املاح معدنی نیز می باشد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر گوشت میوه کدو تنبل بر روند اسپرماتوژنز و تغییرات بافت بیضه در موش صحرایی نر بالغ بود.روش بررسی: این مطالعه تجربی بر روی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار در 4 گروه ده تایی انجام شد. گروه کنترل هیچ تیمار دارویی دریافت نکردند. گروه های تجربی مقادیر 20, 40 و 80 درصد از گوشت میوه کدوتنبل را به مدت 28 روز به صورت خوراکی دریافت کردند. در پایان روز بیست و هشتم حیوانات جراحی شدند, بیضه ها خارج شده و مقاطع بافتی تهیه شد. تغییرات بافتی بیضه بین گروه های تجربی و کنترل نیز به وسیله میکروسکوپ نوری بررسی شد. داده ها با آزمون های آماری تی تست ,آنوا و توکی تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: مصرف میوه کدوتنبل به مقدار 40 و 80 درصد باعث افزایش تعداد سلول های اسپرماتوگونی, اسپرماتوسیت اولیه و اسپرماتید شد (p<0.05). هم چنین در مقدار 80 درصد افزایش تراکم اسپرم ها در لوله های اسپرم ساز مشاهده شد.نتیجه گیری: در میوه کدوتنبل ترکیباتی هم چون کیوکوربیتاسین, ویتامین ها و اسیدپانتوتنیک و املاح معدنی باعث افزایش هورمون تستوسترون و باعث بهبود روند اسپرم سازی می شود. هم چنین این ترکیبات مستقیما باعث تقویت تقسیم میتوز دراسپرماتوگونی ها شده و در نتیجه تعداد اسپرم ها افزایش می یابد. بنابراین پیشنهاد می گردد که احتمالا باعث افزایش عملکرد فعالیت تولید مثلی خواهد شد.
کلید واژه: میوه کدوتنبل, بافت بیضه, موش صحرایی

لینک کمکی