دانلود فایل مطابقت ذهن و عین در اندیشه ملاصدرا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل مطابقت ذهن و عین در اندیشه ملاصدرا :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : فلسفه علم

تعداد صفحات :26

از نظر ملاصدرا, مساله مطابقت و عدم مطابقت, در علم حصولی مطرح است؛ زیرا علم حصولی صورتی از شی در ذهن است, و صورت ذهنی باید با واقع مطابقت داشته باشد. وی بر این باور است که ماهیت واسطه بین عین و ذهن است که در هر دو مرتبه وجودی عینا تکرار شده است. البته اشکالاتی بر نظریه ماهوی ملاصدرا وارد آمده که در نهایت حاکی از آن است که این نظریه نتوانسته به نحو متقن مطابقت ذهن و عین را اثبات کند. از طرف دیگر با توجه به اصالت وجود و تشکیک وجود می توان نظریه این همانی وجود عینی را مطرح کرد که بر اساس آن, علم وجود برتر ماهیت معلوم است.
کلید واژه: ذهن, عین, شناخت, علم حصولی, مطابقت

لینک کمکی